No Time No Screws

Eleni Koroneou Gallery, Athen, 2009

No Time No Screws, 2009
 
Installation at Eleni Koroneou Gallery, Athen
 
 
 
Photography: Eleni Koroneou Gallery, Athen © 2009 John Bock

kategorie: 
jahr: