Lütte mit Ruccola

Klosterfelde Gallery, Berlin, 2006

Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation
Lütte mit Ruccola, Installation

Lütte mit Ruccola, 2006
 
Installation at Klosterfelde Gallery, Berlin
 
 
 
Photography: Jan Windszus © 2006 John Bock

kategorie: 
jahr: